Administracja Nieruchomości w Łodzi

Czytasz wypowiedzi znalezione dla frazy: Administracja Nieruchomości w Łodzi
Temat: Partia demokratyczna.demokraci.pl
Ciąg dalszy...

A jednak paria władzy

Wydział Gospodarowania Majątkiem UMŁ
Zastępca Witold Rosset, pokój: 464a, tel.: +48 (42) 638-43-38

Aqua Park Łódź Sp. z o.o.
Łódź, Al. Unii 4
Rada Nadzorcza:
Witold Rosset – Wiceprzewodniczący (przedstawiciel Miasta Łodzi)

Administracja Nieruchomościami Łódź-Górna "Zachód"
93-547 Łódź ul. Ciasna 19A tel. 684-23-52, 684-76-13, 684-64-12
Zastępca dyrektora Barbara Czerkawska

Łódzka Spółka Infrastrukturalna Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi
Rada Nadzorcza:
Barbara Czerkawska (przedstawiciel Miasta Łodzi)

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - Łódź Sp. z o. o.
90-132 Łódź, ul. Tramwajowa 6
Rada Nadzorcza:
Janusz Czyżewski (przedstawiciel Miasta Łodzi)

Administracja Nieruchomościami
Łódź - Bałuty "Centrum"
ul. Drewnowska 5 , 91 - 002 Łódź
Dyrektor Jerzy Janusz

Administracja Nieruchomościami Łódź-Śródmieście "Centrum I"
Zastępca dyrektora Artur Nogala

Barbara Tomaszewska - Grupowa Oczyszczalnia Ścieków Sp. z o.o. ŁAM

Lada moment pojawi się komunikat o udzieleniu poparcia dla kandydata zgłoszonego
przez ŁPO, ZChN i ChRS.
Temat: Partia demokratyczna.demokraci.pl
Partia demokratyczna.demokraci.pl
Paria opozycyjna,
czy paria władzy?

Wydział Gospodarowania Majątkiem UMŁ
Zastępca Witold Rosset, pokój: 464a, tel.: +48 (42) 638-43-38

Aqua Park Łódź Sp. z o.o.
Łódź, Al. Unii 4
Rada Nadzorcza:
Witold Rosset – Wiceprzewodniczący (przedstawiciel Miasta Łodzi)

Administracja Nieruchomościami Łódź-Górna "Zachód"
93-547 Łódź ul. Ciasna 19A tel. 684-23-52, 684-76-13, 684-64-12
Zastępca dyrektora Barbara Czerkawska

Łódzka Spółka Infrastrukturalna Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi
Rada Nadzorcza:
Barbara Czerkawska (przedstawiciel Miasta Łodzi)

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - Łódź Sp. z o. o.
90-132 Łódź, ul. Tramwajowa 6
Rada Nadzorcza:
Janusz Czyżewski (przedstawiciel Miasta Łodzi)

Administracja Nieruchomościami
Łódź - Bałuty "Centrum"
ul. Drewnowska 5 , 91 - 002 Łódź
Dyrektor Jerzy Janusz

Administracja Nieruchomościami Łódź-Śródmieście "Centrum I"
Zastępca dyrektora Artur Nogala


Temat: Przegrała z miastem proces o mieszkanie
P.S. Poprawka
Sprostuję tylko jeszcze, że nie są to jak napisałem "spółki" tylko jednostki
okołobudżetowe, np:

Administracja Nieruchomościami Łódź-Śródmieście „Centrum II” powstała na mocy
Uchwały Nr XCI/901/98 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 10 czerwca 1998 roku w
sprawie reorganizacji Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Łódź-Śródmieście.
Z dniem 1 stycznia 1999 roku Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Łódź-Śródmieście
otrzymał nazwę Administracja Nieruchomościami Łódź-Śródmieście „Centrum II”.
Jesteśmy jednostką organizacyjną Miasta Łodzi o charakterze zakładu budżetowego.
Nadzór nad działalnością zakładu sprawuje Prezydent za pośrednictwem Wydziału
Budynków i Lokali.

Temat: Administracje bez zmian
Urząd Miasta Łodzi
ul. Piotrkowska 104
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
na stanowisko:
Dyrektor Administracji Nieruchomościami Łódź – Śródmieście „ Centrum I”
Informujemy, że została zakończona procedura naboru na ww. kierownicze
stanowisko, w wyniku której nie została wybrana i zatrudniona żadna osoba.
Uzasadnienie:
Przeprowadzona z kandydatem rozmowa kwalifikacyjna, której celem było poznanie
predyspozycji i umiejętności oraz ocena poziomu posiadanej przez kandydata
wiedzy nt. zasad funkcjonowania samorządu terytorialnego oraz struktury
organizacyjnej, zasad funkcjonowania i zadań realizowanych przez jednostkę
organizacyjną Miasta, w której ubiega się o stanowisko dyrektora wskazała, że
kandydat nie posiada wystarczających predyspozycji i wiedzy warunkujących
właściwe wykonywanie obowiązków na stanowisku dyrektora jednostki, co
zapewniłoby prawidłowe funkcjonowanie Administracji Nieruchomościami Łódź –
Śródmieście „ Centrum I”.
Zastępca dyrektora
Wydziału Organizacji i Kadr
Tadeusz ROMAN

Sprawdziłem, kandydatka jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji,
absolwentką podypolomych studiów polsko/francuskich z dziedziny zarządzania.
Biegle włada jęzukiem francuskim. Posiada licecję zarządcy nieruchomości.
Dyrektor AN Koziny posiada wykształcenie licealne, nie posiada licencji, a
języki są mu obce.

A ponadto, jaki jest sens organizowania podobnych konkursów skoro los zakładów
budżetowych jest już przesądzony?
PozdrawiamTemat: Jak długo jeszcze Panie Tomaszewski?
to Najwyzsza Izba Kontroli ma problem !
Okazuje się, że w 2002r. łódzka delegatura NIK kontrolowała Administrację
Nieruchomościami Łódź-Bałuty "Bałuty Nowe" kierowaną przez Rydszarda
Sardeckiego, a w wystąpieniu pokontrolnym LLO-411-08-01/02, LLO-051-139/01,
S/02/007 ówczesny Wicedyrektor Delegatury Jan Uryszek wymienił uchwałę Rady
Miejskiej w Łodzi Nr XCI/898/98 z dn.10 czerwca 1998r., która precyzowała formę
prawną jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego powstałych z
reorganizacji Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Łódź-Bałuty, w tym
Administracji Nieruchomościami Łódź-Bałuty „Bałuty Nowe” jako zakłady
budżetowe.
Dziś ta sama Najwyższa Izba Kontroli ma wątpliwości , czy AN "Bałuty Nowe" ma
formę zakładu budżetowego i z tym pytaniem zwróciła się do W.Tomaszewskiego.
Z tym , że pismo skierowała pod adres ( uwaga !) ul. Piotrkowska 4 .
A tam mieści się Dom Parafialny Parafii Rzymskokatolickiej Św. Ducha.Temat: Gdzie psy zanieczyszczaja najbardziej trawbiki :
Kilińskiego - Jaracza płd. wsch. narożnik
Tutaj też się dzieją dantejskie sceny. Teren należy do
Administracji Nieruchomościami Łódź - Śródmieście "Ogrody -
Sukiennicze". Jednak Referat Komunalny na nowo założonych
trawnikach założył wkoło siatkę na polikach, żeby psy na nie nie
wchodziły i nie zanieczyszczały swoimi odchodami. jednak
właściciele tychże psów depczą, przecinaja tę siatkę by ich piesek
mógł tam uwalić kupsko. Stały tam tez dwa kosze jedem na śmieci a
drugi na psie odchody i oba były przepełnione ale tylko śmieciami.
Taki jest poziom kultury niektórych mieszkańców posiadających psy,
że absolutnie nie mieści się w ich głowach by podnieść kupę psa i
wrzucić do kosza na śmieci. Administracja Nieruchomościami Łódź -
Śródmieście "Ogrody - Sukiennicze" kazała zabrać te kosze gdyż
stwierdzili, że nie będą ich opróżniać ( no i nic dziwnego jak
ludzie "nie wiedzą do czego one służą" teraz każdy kupę psa będzie
musiał zabierać do domu ). Jeśli zauważycie też w tym miejscu
jakieś tego typu zachwania dzwońcie do Straży Miejskiej do Pana
Czarkowskiego 250-22-09. Koniec z wandalizmem i zasr...niem miasta.
Temat: Sfałszowany dokument użyty w Sądzie...
Nieaktualny dokument użyty w Sądzie Okręgowym
Sprawa w Sądzie Okręgowym o uchylenie uchwał Wspólnoty Mieszkaniowej. Stroną
pozwaną jest Wspólnota Mieszkaniowa.
Nieruchomością Wspólnoty zarządza niezgodnie z prawem zakład budżetowy
Administracja Nieruchomościami "Bałuty Nowe" nie posiadający osobowości prawnej
i zdolności sądowej, według podpisanej umowy o zarządzanie reprezentuje
Wspólnotę przed sądami. Do akt sprawy dyrektor jednostki komunalnej gminy
Ryszard Sardecki dołącza nieaktualne pełnomocnictwo Prezydenta Miasta
(zarządzenie) i pełnomocnictwo procesowe udzielone radcy prawnemu-pracownikowi
zakładu budżetowego Renacie Cieślar.

Sąd Okręgowy przez 1,5 roku prowadząc postępowanie nie zakwestionował udziału
radcy prawnego zakładu budżetowego, mimo wskazania przez powoda nieważności
pełnomocnictwa. Poszedł dalej: w wyroku niekorzystnym dla strony powodowej
zmienił stronę pozwaną na "Miasto Łódź-Administrację Nieruchomościami Łódź-
Bałuty "Bałuty Nowe" i Wspólnotę Mieszkaniową" obciążając powoda dodatkowo
kosztami zastępstwa procesowego.

Inny Sędzia Sądu Okręgowego odmówił dopuszczenia do sprawy dowodów pisemnych
jakimi są dowody osobiste.Temat: Reforma łódzkich administracji nieruchomości
Czy ktoś na tym forum zna sposób dotarcia z pytaniami do władz Łodzi?

Czy nazwa forum: "Łódź" nie zobowiązuje władz lub rzecznika prasowego Prezydenta
Łodzi do śledzenia i reagowania na pytania mieszkańców?

Panie Prezydencie, kiedy będzie prawdziwa reforma administracji nieruchomościami
w Łodzi?
W całym kraju reforma ruszyła już dawno. Na co Pan czeka?
Utwala Pan tym postępowaniem opinię o Łodzi, jako o mieście zacofanym i
zaściankowym.

A ja na Pana głosowałem, po przeczytaniu zapowiedzi reform głoszonych przez Pana
na forum publicznym.

Czy prowadzi Pan politykę "na przeżycie"? Aby dotrwać do końca kadencji za
wszelką cenę? A potem... choćby potop?Temat: Miasto "a nawet"
Zacznijmy od podstaw
Koniecznie trzeba stworzyć wolny rynek administracji nieruchomościami w Łodzi.
To co się w tym zakresie aktualnie dzieje, przypomina czasy głębokiej komuny.

Gminne zakłady budżetowe przechwytują ogromne wpływy z czynszów, mimo, że jest
to niezgodne z ustawą o finansach publicznych z 30.06.2005 r.
Wpływy te nie podlegają kontroli Rady Miejskiej. Dysponują nimi bezpośrednio
dyrektorzy gminnych Administracji Nieruchomościami.

Nie pomaga stosowanie złej ustawy o zamówieniach publicznych. Przetargi są
ustawiane pod wykonawcę. Działa pewien zamknięty krąg wysysający potężne kwoty z
dochodów gminy.

Kwoty płacone za remonty sa zawyżane, co powoduje, że wykonuje się ich coraz mniej.
Skutki widzimy wszyscy na ulicach Łodzi.
Już 600 kamienic przeznaczono do rozbiórki i ich liczba rośnie.

Gminne AN-y to państwo w państwie.

Dopóki to się nie skończy, to Łódź będzie brudnym, zapyziałym miastem straszącym
zamurowanymi oknami i odrapanymi od dziesiątek lat elewacjami i klatkami schodowymi.

To samo dzieje sie w zakresie sprzątania miasta. Góry psich odchodów wzdłuż
każdej ulicy i na podwórkach nieruchomości zarządzanych przez gminę.
Pamiętamy też tygodniami nie usuwane góry śniegu, nawet na przejściach dla pieszych.

Straż Miejska starannie omija tereny zarządzane przez gminne administracje,
sypiąc mandaty w prywatnych posesjach.Temat: Jak długo jeszcze Panie Tomaszewski?
Tomaszewski dostaje krzyż zasługi za wkład w rozwój samorządu terytorialnego !!!
Ciekawe na czym polega ten rozwój ? Czy może na tym , że jego pełnomocnicy -
dyrektorzy administracji nieruchomościami nagmninnie łamią prawo i ustawy o
gospodarce komunalnej i o samorządzie gminnym, że zaskarżają uchwały Wspólnot
Mieszkaniowych traktujących o włączeniu instalacji domofonowej do instalacji
wspólnych nieruchomości i kosztów konserwacji tejże do kosztów zarządu ?
Czy marnotrawiąc środki publiczne na sprawy sądowe działają na korzyść
mieszkańców ?
Na przycięcie drzew uniemożliwiających dostęp światła dziennego do mieszkań
czekamy rok ( bo nie ma środków ), a tu lekką ręką dyrektor Administracji
Nieruchomościami Łódź-Bałuty pomniejsza konto ( jeszcze nie wiadomo czyje, bo
zarządzając wspólnotą mieszkaniową ma nieograniczony dostęp do konta tejże!)
Temat: prosze o pomoc dla samotnej,chorej mamy 4 dzieci!
Numer konta Administracji Nieruchomościami
Administracja Nieruchomościami
Łódź-Górna "Zachód"
ul. Ciasna 19 a
93-547 Łódź
791560 0013 2026 0025 2021 0003
Numer ewidencyjny Pani Mirosławy (bardzo ważne !):
208206063
lub dokładne dane i adres.
Obecnie zadłużenie wzrosło do ponad 3 000 złotych.
Temat: Kary za karmienie gołębi
Panie strazniku Kluska ,
nie mam bladego pojęcia to dokarmia gołębie przy rynku
Staromiejskim, ale wiem jak zapaskudzone jest przejście pod arkadami
pomiedzy Podrzeczną i Drewnowską, jak oblepione guanem są gzymsy
poszczególnych filarów i gustowne lampy, w których sprytne ptaki
uwiły sobie gniazda. Przejście tym odcinkiem straszy !
Próbuję się domyślać , kto nieruchomością tą zarządza albo
administruje. Czyż nie jest to pobliski zakład budżetowy gminy Łódź
Administracja Nieruchomościami Łódź-Bałuty "Bałuty-Centrum"
ul.Drewnowska 5 z Jerzym Januszem odpowiedzialnym za ten stan ?
Piotrkowską przed 104 pucuje się na żądanie profesora wizytującego,
a oczko w głowie Kropiwnickiego czyli Litzmanstadtgetto kiedy ?
Temat: prosze o pomoc dla samotnej,chorej mamy 4 dzieci!
konto administracji
Administracja Nieruchomościami
Łódź-Górna "Zachód"
ul. Ciasna 19 a
93-547 Łódź
791560 0013 2026 0025 2021 0003
Numer ewidencyjny Pani Mirosławy (bardzo ważne !):
208206063
lub dokładne dane i adres.
Obecnie zadłużenie wzrosło do ponad 3 000 złotych.

faktycznie nr konta był, nie zauważyłam
wczoraj z p. Mirą rozmawiałam-obecnie zadłużenie wynosi 1600 zł-
dziekuje za wszelką pomoc! nadal u Nich jest bardzo ciężka sytuacja:
( - proszę, pomagajcie, kto może.
Temat: 6.500 dopłaty za wodę za 6 m-cy - długie - pomocy!
Faktycznie , przyznaje sie do lekkiego zamroczenia - wybacz - to nerwy
Łódź, Administracja Nieruchomości Łódź Żabieniec, nie pamiętam nazwiska..
Usiłuje skończyć pismo, które do nich pisze ale chyba faktycznie dam sobie na
wstrzymanie.
serdeczne dzięki za numer telefonu.
To jest to czego mi było trzeba
Temat: Wynajmowali lokale za łapówki?
PAP
Wynajmowali w Łodzi z pominięciem procedur
2008-07-28

Dwie dyrektorki i dwoje zastępców dyrektorów Administracji Nieruchomościami w
Łodzi jest podejrzanych o korupcję. Według prokuratury, przyjmowali oni łapówki
od właściciela jednego z biur obrotu nieruchomościami w związku z najmem lokali.
Cała czwórka została już aresztowana.

Według śledczych, zarzuty dotyczą lat 2003-2007. Podejrzani mieli w związku z
pełnieniem funkcji publicznej przyjąć łapówki w kwotach od 8,5 do 14 tys.
złotych od prowadzącego biuro obrotu nieruchomościami w zamian za zawarcie umów
o najem lokali przez klientów tego biura z pominięciem procedury konkursowej. W
sumie dotyczyło to 28 umów najmu lokali.

Podejrzani zostali aresztowani na okres od jednego do trzech miesięcy. Całej
czwórce grozi kara do 10 lat więzienia. Wcześniej w tej sprawie zarzuty m.in.
oszustwa usłyszał właściciel biura obrotu nieruchomościami Tomasz S.

Wiceprezydent Łodzi Marek Michalik poinformował, że w maju ub. roku prezydent
miasta zwrócił się do prokuratury Łódź-Górna z wnioskiem o wszczęcie
postępowania w sprawie podejrzenia popełnienia przestępstwa w zakresie
podejmowanych działań przy wynajmie jednego z lokali. Przekazał także nagranie,
które wpłynęło do władz miasta.Temat: Zrujnowany Palac Steinertow - Piotrkowska 272
Zrujnowany Palac Steinertow - Piotrkowska 272

lodz.naszemiasto.pl/wydarzenia/500818.html

Zrujnowany zabytek wyczekujący remontu

Środa, 27 lipca 2005r.

Zniszczona brama, pomazane sprayem ściany, niezabezpieczone przewody
elektryczne i przeciekający dach – tak wygląda pałacyk braci Karola i Emila
Steinertów przy ul. Piotrkowskiej 272a. W przewodnikach turystycznych
wymieniany jest jako jeden z łódzkich unikalnych zabytków architektonicznych.
Często odwiedzają go zagraniczne wycieczki. Zagrał w kilku etiudach

PWSFTviT. – Administracja nie reaguje na prośby o naprawę przeciekającego
dachu czy wymianę zniszczonych okien – mówią lokatorzy pałacyku. – Tłumaczy,
że nie ma pieniędzy. Każdy z nas stara się coś robić we własnym zakresie.
Malujemy ściany, wymieniamy drzwi, sprzątamy prawie całą klatkę schodową. A
to przecież taka piękna kamienica z ładnymi mieszkaniami. Jeśli nie zostanie
wyremontowana w najbliższych latach, popadnie w ruinę.

– Nieszczęście tej nieruchomości polega na tym, że nie trafiła na listę
zabytkowych obiektów przeznaczonych do remontu – mówi Zdzisław Kondratowski,
dyr. Administracji Nieruchomościami Łódź Górna „Zachód”. – Takie przymiarki
były 5 – 6 lat temu. Bez zgody konserwatora zabytków nie możemy przeprowadzić
tam żadnych większych remontów.

(kar) - Dziennik Łódzki

==

Kazde tlumaczenie jest dobre... A moze tak wystapic o zgode a nie plakac ze
sie nie da??!!
Temat: Administracje bez zmian
w przechowalni "Katedralna" wakat ?
22 grudnia ub.r. W.Gnacikowska donosiła :
"..Prezydent zwolnił z pracy Jana Wójcika, dyrektora administracji
nieruchomości Łódź-Śródmieście i Katedralna...."
serwisy.gazeta.pl/metroon/1,0,6092899.html
Nie ma chętnego na stanowisko kierownika tego ANu ? Czy "spółka bez
odpowiedzialności Kropiwnicki-Tomaszewski" sama decyduje o
mieszkaniówce ?
bip.uml.lodz.pl/index.php?str=83&poz=1&od=320
Temat: Łódzcy Demokraci skręcą na prawo?
Barbara Czerkawska
Członek władz PD, radna BARBARA CZERKAWSKA.
Na ciepłej posadce zastępcy dyrektora w zakładzie budżetowym Administracji
Nieruchomościami Łódź-Górna "Zachód" !
www.anzachod.toya.net.pl/pliki/bip/bip_adresy.html
A ponadto :
w Łódzkiej Spółce Infrastrukturalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi ze 100%-owym
udziałem gminy Łódź m.in., gdzie pełni funkcję Przewodniczącej Rady Nadzorczej ,
a funkcję Zgromadzenia Wspólników pełni Prezydent Miasta Łodzi lub Jego imieniu
wiceprezydenci Włodzimierz Tomaszewski lub Marek Michalik.

BARBARA CZERKAWSKA NIE UJAWNIŁA OŚWIADCZEŃ MAJĄTKOWYCH od początku kadencji
sprzeniewierzając się :

art.24a ustawy o samorządzie gminnym
( Radny nie może pełnić funkcji kierownika gminnej jednostki organizacyjnej
oraz jego zastępcy).

art.24h ustawy o samorządzie gminnym
( Radny, wójt, zastępca wójta, sekretarz gminy(...) są obowiązani do złożenia
oświadczenia o swoim stanie majątkowym, zwanego dalej "oświadczeniem
majątkowym".)
Temat: Jak długo jeszcze Panie Tomaszewski?
wątek - bumarang
Od 2005 pytanie wątku pozostaje bez odpowiedzi, a zakłady budżetowe w tym
Administracja Nieruchomościami Łódź-Bałuty "Bałuty Nowe" kierowana jednoosobowo
przez Grzegorza Walczaka czerpią nadal korzyści finansowe od właścicieli
wyodrębnionych lokali twierdząc publicznie ( w zamówieniach publicznych, które
nie obowiązują wspólnot ), iż wspólnoty mieszkaniowe pozostają w zarządzie
zamawiającego zakładu budżetowego.
To oczywisty FAŁSZ !
Ani miasto Łódź, ani tym bardziej zakład budżetowy nie figuruje w aktach
notarialnych jako zarządca nieruchomości........
No chyba, że magistrat dopasuje akty notarialne do istniejącej rzeczywistości.
W mieście ŁÓdź wszystko możliwe !
Temat: faktura za administrowanie
eeeeetam, w Łodzi wszystko jest możliwe
Taki np. zakład budżetowy Administracja Nieruchomościami Łodź-
Bałuty "Bałuty Nowe" ul. Sędziowska 16, który administruje
komercyjnie dziesiątkami wspólnot wystawia Faktury VAT za "usługę
zarządzania nieruchomością wspólną".
Przy czym dokument wystawia specjalista d/s finansowo-księgowych (
pracownik etatowy tegoż zakładu budżetowego), osobą upoważnioną do
odbierania dokumentu jest specjalista d/s wspólnot mieszkaniowych (
pracownik etatowy tegoż zakładu budżetowego)
Posługują się NIPem: 726-22-23-590 i rachunkiem bankowym w jedynie
słusznym banku ( wg prezydenta miasta-niejakiego Jerzego
Kropiwnickiego) czyli GetinBanku.
Zarządzają bez podstawy prawnej, chyba z samego przyzwyczajenia.Temat: Tragedia po raz drugi
Tragedia po raz drugi
Redaktorko Gnacikowska,
przywołana przez pogorzelców administracja ma swoją nazwę, o czym
dziennikarz winien wiedzieć.
AN "Kamińskiego" jest zakładem budżetowym, za działalność którego i
warunki w jakich żyją mieszkańcy tego i podobnych kamienic odpowiada
Włodzimierz Tomaszewski, ten sam mianowany zastępca, który
sprowadził Opala z Antypodów w celu zbudowania loftów, ale chyba nie
dla pogorzelców ze Wschodniej 18......

Administracja Nieruchomościami Łódź-Śródmieście „Kamińskiego”
ul. Harc. A. Kamińskiego 6
91-427 Łódź
tel.: +48 (42) 678-93-56 (sekretariat)
fax: +48 (42) 678-93-71
e-mail: kaminskiego@com3.pl
www: www.kaminskiego.com3.pl/bip
Temat: Pan prezes ustawiał przetargi?
kontakty z Prokuraturą Łódź-Bałuty
Zachęceni przez atomka10 członkowie Wspólnoty Mieszkaniowej złożyli w roku
ubiegłym zawiadomienie do rzeczonego w temacie organu o ukrywanie dokumentów
wspólnoty przez zakład budżetowy Administrację Nieruchomościami Łódź-
Bałuty "Bałuty Nowe" zarządzajacy odpłatnie nieruchomościami wspólnot
mieszkaniowych.

forum.gazeta.pl/forum/72,2.html?f=674&w=23153923&a=23205861
Wszczęto dochodzenie,świadkowie przesłuchani ( nie wszyscy), policjanci
zapisali niejedną stronę, a Prokurator nie odnosząc się do przepisów
ustaw "okołomieszkaniowych" dał wiarę pracownikom zakładu budżetowego, który
będąc jednostką komunalną gminy wg raportów Regionalnych Izb Obrachunkowych i
NIKu administruje budynkami wspólnot NIELEGALNIE.

I widzę, że nic się nie zmieniło. Ustawy związane z mieszkaniówką są mało
popularne nawet dla organów strzegących prawa, choć absolutnie każdego dotyczą.
Temat: Administracje bez zmian
najemcy dzieleni na części
Ryszard Jackiewicz - zastępca dyrektora zakładu budżetowego Administracji
Nieruchomościami Łódź- Bałuty "Bałuty Nowe" ul. Sędziowska 16 doręczył kilka
dni temu najemcy rozliczenie zaliczek za wywóz nieczystości stałych za 2005r.
Z dokumentu podpisanego przez administratora Teresę Wandę Szemis wynika, że w
56-lokalowej nieruchomości mieszka 49,66 najemców.

Jeszcze nie wiadomo, który najemca został oceniony na 66 setnych osoby, ale czy
nie powinien wnosić zaliczki w takiej samej proporcji ?
Temat: Administracje bez zmian
Sardecki, Walczak, Ciszewski
Gość portalu: gosc napisał(a):

> Zauważcie, w umowach cywilnoprawnych widnieją zapisy, że stroną
jest
> Miasto reprezentowane przez zakład budżetowy. A więc wszędzie
pojawia
> się gmina, skądinąd podmiot nieuprawniony do prowadzenia
działalności
> gospodarczej w cudzym imieniu.

Dysponuję nazwanymi umowami [sic !] o zarządzanie nieruchomością
wspólną kolejno podpisywanymi tylko w imieniu Administracji
Nieruchomościami Łódź-Bałuty "Bałuty Nowe" przez mgr Ryszarda
Sardeckiego i gł.księgową mgr Zofię Mirowską z 2002 r. ,mgr Ryszarda
Sardeckiego i gł.księgowego mgr Wojciecha Gwaderę z 2005r., mgr inż
Grzegorza Walczaka i gł.księgowego mgr Wojciecha Gwaderę z 2007 r.
Mgr inż Tomasz Ciszewski albo świadomie nie zdecydował się zawrzeć
żadnej umowy ze Wspólnotą i czerpie dochody bezumownie, albo jej nie
ujawnia, nawet organom sądowniczym.

> Dlaczego hala sportowa nie może być zarządzana przez zakład
> budżetowy, a wspólnoty wręcz przeciwnie.

Takie jest widzimisię spółki bez odpowiedzialności Kropiwnicki-
Tomaszewski-Podwysocka i łódzkich BEZradnych.
Temat: Jak długo jeszcze Panie Tomaszewski?
Pan Tomaszewski
od 1 maja 2006 r. na podstawie art. 47 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorządzie gminnym ustanowił pełniącą obowiązki dyrektora Administracji
Nieruchomościami Łódź-Polesie "Koziny" Aleksandrę Stępień ( bez licencji
zarządcy nieruchomościami)
A czy Paweł Lipski d. dyrektor w/w ANu , zajmujący kilka innych stanowisk w
administracji samorządowej został odwołany?!Temat: Podatek od współwłasności
Witam...
Mój Miłościwie Panujący Zarządca -licencjonowany, komunalny- dyr. Administracji
Nieruchomościami Łódż-Bałuty " Bałuty Nowe", ośmielił się w ub. roku obciążyć
Wspólnoty Mieszkaniowe przez siebie administrowane podatkiem od nieruchomości od
części wspólnych( korytarze, pralnie, suszarnie, piwnice, schron użytkowany
przez jednostkę organizacyjną gminy - Centrum Zarządzania Kryzysowego). Po moim
dochodzeniu w Wydz.Finansowym UMŁodzi okazało się, że podatek jest nienależny. A
zarząd , którego byłam członkiem został za to odwołany.
Tym postem uczulam wszystkich, aby zwrócili uwagę na części składowe kosztów
zarządu nieruchomością wspólną , bo kto wie, co tam mógł zarządca ukryć ( w
niektórych wspólnotach podatek ten był ukryty ) !!!!!!
Pozdrawiam
Temat: czy jednostka budżetowa może zarządzać
co urzędnicy zakładu budżetowego potrafią ?
Administrator zakładu budżetowego Administracji Nieruchomościami
Łódź-Bałuty "Bałuty Nowe" wystawiła rachunki swojemu bezpośredniemu
pracodawcy czyli ANowi ( nabywca) za sprzedaż:
-zaliczki eksploatacyjnej
-zaliczki na fundusz remontowy
-centralne ogrzewanie lokali mieszkalnych
-dostawę wody
-ścieki
-abonament zw
Sprzedawcą w/w towarów jest Wspólnota Mieszkaniowa.
Zakład budżetowy ani gmina Łódź nie jest zarządcą nieruchomości w
rozumieniu art.18 ustawy o własności lokali.
Czy od tego nie należy płacić podatku VAT?
Temat: Dymisja wiceprezydenta
jam nieJan Olczyk
ale w końcu to tylko drobna pomyłka łódzkiej prawn-iczki. Znam
niejednego prawnika i prawniczkę w mieście, którzy muszą(?) się
mylić na korzyść NI(E)JAKICH tak zwanych władz miasta.
Wspomnę choćby doktora praw niejakiego Ryszarda Pawła Krawczyka -
prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi ( Zamenhoffa 10 ).
Bardziej mi znana jednak jest radca prawny Renata Cieślar( Łd-M
715/ z zakładu budżetowego Administracji Nieruchomościami Łódź-
Bałuty "Bałuty Nowe" ul. Sędziowska 16.
Temat: Jak długo jeszcze Panie Tomaszewski?
NIK do W.Tomaszewskiego
Najwyższa Izba Kontroli skierowała pismo do wiceprezydenta miasta
nadzorującego(!)sprawy gospodarowania zasobem lokali mieszkalnych i
użytkowych wzywające do wyjaśnienia statusu prawnego Administracji
Nieruchomościami Łódź-Bałuty "Bałuty Nowe" zarządzającej
nieruchomościami wspólnot mieszkaniowych niezgodnie z art.7 ustawy o
gospodarce komunalnej.
Pismo zostało przekazane do wiadomości zainteresowanym mieszkańcom.
W.Tomaszewski nie odpowiedział NIK-owi i nie poinformował
zainteresowanych.Temat: UKRYWANIE DOKUMENTÓW
UKRYWANIE DOKUMENTÓW
Witam....
Ten temat juz bywał chyba poruszany, ale doswiadczyłam dziś tego na własnej
skórze. Zarządca licencjonowany Dyrektor zakładu budżetowego Administracji
Nieruchomościami Łódż-Bałuty "Bałuty Nowe" i jego podlegli pracownicy
odmówili nam (2 współwłaścicielki , nie członkinie zarządu) wglądu do umów i
kosztorysów robót remontowych dokonanych w naszej nieruchomości, kierownik
działu technicznego dostanie pewnie naganę, bo on jako jedyny chciał nam to
pokazać. Dyrektor powiedział mu , żeby nie robił cyrku. A na moje pytanie jak
mamy to rozumieć, powiedział , że nic do mnie nie mówił i trzasnął drzwiami
do swojego gabinetu.

Przepraszam za tę poezję, ale zamierzamy zawiadomic prokuraturę.
Czy możecie przypomnieć mi pod jaki paragraf KK to podlega ? Poza tym, że
jest to naruszanie ustawy o własności lokali art.29 ust.3.
Temat: Naprawa domofonu + koszenie trawy
jerzyroman napisał:

>
> Prosze o podpowiedź, jak sie pozbyc administratora-gminy. W kamienicy mamy
> wykupione 15,4% powierzchni mieszkań. Gmina swoimi głosami podjęła uchwałę,
że
> administratorem będzie Administracja Nieruchomościami Łódź-Polesie "Zielony
> Rynek". Następnie uchwałą zmusiła zarząd do podpisania umowy o
administrowanie
> w której to zarząd przekazuje AN wszystkie obowiązki i prawa zarządu,
włącznie
> z prawem do dysponowania kontem wspólnoty.
>
Takie sprawy w tym wątku? Ani to domofon ani koszenie trawy.

Można do sądu. Uchylić uchwały jako niezgodne z prawem, wnioskować o wybór
zarządcy komisarycznego. Nie będzie łatwo, tym bardziej, że 22 września wchodzi
w życie ustawa o gosp. nieruch. , która daje gminie nowe możliwości zarządzania
nieruchomościami.
Inny sposób to wykupić kolejne lokale tak by przekroczyć 20% udziału w rękach
właścicieli o wspólnym, przeciwnym gminie stanowisku i każdą sprawę głosować
metodą 1=1.
Nic innego do głowy nie przychodzi.Temat: czy jednostka budżetowa może zarządzać
a'propos sądów :
uczestnicy sprawy:
-Wspólnota Mieszkaniowa z 69% udziałów wyodrębnionych lokali
-zakład budżetowy Administracja Nieruchomościami Łódź-Bałuty "Bałuty Nowe"
-radca prawny zakładu budżetowego z pełnomocnictwem procesowym Zarządu
Wspólnoty powołanym zaskarżonymi uchwałami
-Sąd Okręgowy (I instancja) w Łodzi
Pozew o uchylenie uchwał na podstawie art.25 ustawy o własności lokali złożony
został w terminie zawitym, określonym w art.25 ust.1a, w kwietniu 2005r.
Po 9 miesiącach postępowania dowodowego w piśmie procesowym pozwanej Wspólnoty
podpisanym przez radcę prawnego zakładu budżetowego dowiedziałam się, że
dowody złożone w 7 i 8 miesiącu postępowania złożyłam po upływie terminu
prekluzyjnego. Radca prawny wniosła się o pominięcie tych dowodów.
Sąd Okręgowy po 10 miesiącach oddalił powództwo zwalniając mnie od kosztów
procesu. W uzasadnieniu wyroku przychylił się do wniosku Wspólnoty
reprezentowanej przez radcę prawnego zakładu budżetowego uznając wniesienie
przeze mnie pozostałych okoliczności w kolejnych pismach procesowych jako
zgłoszone po upływie terminu wskazanego w art.25 ust.1 ustawy czyli nie w
terminie 6 tyg. Podparł się sentencją wyroku Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dn.
19 lutego 2004r. w sprawie I ACa 1297/03.

Ktoś może ma uzasadnienie tego wyroku ?Temat: Administracje bez zmian
oświadczenie majątkowe dyr Ryszarda Sardeckiego
Wymusiłam na W.Kusiu oświadczenie majątkowe jego powładnego-Ryszarda Janusza
Sardeckiego - dyrektora zakładu budżetowego Administracji Nieruchomościami Łódź-
Bałuty "Bałuty Nowe".
Jednostka,którą kieruje od kilku lat czerpała i czerpie dochody od wspólnot
mieszkaniowych na podstawie umów cywilnoprawnych. W oświadczeniach majątkowych
nie są ujawnione dochody z żadnej umowy ze wspólnotami mieszkaniowymi.

Dopiero po 3 miesiącach od złożenia oświadczenie zostało upublicznione w BIPie.
Temat: Jak długo jeszcze Panie Tomaszewski?
Ujawnij pan pełnomocnictwo T.Ciszewskiego !!!
No już wiadomo, żeś pan podnósł rangę Tomasza Ciszewskiego z
zastępcy dyr-a WBiL UMŁ do rangi dyrektora Administracji
Nieruchomościami Łódź-Bałuty "Bałuty Nowe".
Pełnomocnictwa nie ma ujawnionego w BIPie czyli kierownik działa
nielegalnie ?Temat: Dyrektor opery chce zrezygnować z pracy
"uzdrowiciel" finansów
Był kierownikiem zakładu budżetowego Administracji Nieruchomosciami
Łódź-Bałuty "Bałuty Nowe", po kontroli RIO przestał nim być.
Później uzdrawiał Spółdzielnię Mieszkaniową "Czerwony Rynek"- słynne
8 mln zainwestowane na GPW - zrezygnował z prezesowania.
Teraz uzdrawia finanse Szpitala im."Kopernika"- z jakim skutkiem?-
dowiemy się za czas jakiś.
Może teraz Fisiak w Wielkim go zatrudni ?
Temat: Uciążliwi sąsiedzi
Bzdury. Mam taki właśnie problem z sąsiadami i właśnie Administracji
Nieruchomości Łódź-Bałuty "Żabieniec" odpowiedziała mi w ten sposób:
Ze nie będzie wychowywaać lokatorów i proszę skierować sprawę do dzielnicowego.
I by było śmiesznie dzielnicowy odsyła do administreacji. Pan Henryk Krawczyk
chyba żartuje o interwencji bo sam nic nie robi na pisma skierowane do niego.Temat: Naprawa domofonu + koszenie trawy
jak się pozbyć gminy?
a w ogóle to dlaczego gmina ( tak zrozumiałem ) jest u
> Was zarządcą ? ; jak się jej pozbyć - podpowiem 608111271

Prosze o podpowiedź, jak sie pozbyc administratora-gminy. W kamienicy mamy
wykupione 15,4% powierzchni mieszkań. Gmina swoimi głosami podjęła uchwałę, że
administratorem będzie Administracja Nieruchomościami Łódź-Polesie "Zielony
Rynek". Następnie uchwałą zmusiła zarząd do podpisania umowy o administrowanie
w której to zarząd przekazuje AN wszystkie obowiązki i prawa zarządu, włącznie
z prawem do dysponowania kontem wspólnoty.

Pozdrawiam.Temat: Przeniesiona, bo z LPR?
Orzechowski ?
Orzechowski przez wiele lat redaktor naczelny pisma ASPEKT wydawanego przez
oddział łódzki wydawnictwa PolskaPresse, któremu prezesuje A.Sardecka-żona
dyrektora zakładu budżetowego Administracji Nieruchomościami Łódź-
Bałuty "Bałuty Nowe" Ryszarda Sardeckiego naruszajacego przepisy ustawy o
gospodarce komunalanej komercyjnie zarządzającego wspólnotami mieszkaniowymi
( wg NIKu, RIO )
Przez wiele lat Orzechowskiemu to nie przeszkadzało !Temat: Włodzimierz Tomaszewski, wiceprezydent Łodzi.
długi ANów wg Tomaszewskiego
Walczymy z długami 2004-10-21

Prezydent Łodzi przyjął na kolegium program spłaty zobowiązań administracji
nieruchomości i zakładów gospodarki mieszkaniowej. W budżecie na 2005 r. miasto
przeznaczy dodatkowo na remonty w budynkach administrowanych przez zakłady
budżetowe 15 milionów złotych. Dzięki temu AN-y i ZGM-y będą mogły swoje
przychody przeznaczyć na zmniejszenie długów.

Gwałtowne pogorszenie sytuacji finansowej miejskich administracji nieruchomości
nastąpiło w latach 1999-2002. Ówczesne władze miejskie zlikwidowały 6 jednostek
administrujących nieruchomościami w dzielnicy Łódź Górna. W ich miejsce
powstały prywatne podmioty. Zlikwidowane zakłady przekazały długi do 3
pozostałych jednostek. Zwiększenie wierzytelności, bez wzrostu przychodów
spowodowało wzrost zadłużeń przeterminowanych. Przyrost zobowiązań zahamowano
dopiero w latach 2003-2004, ale według stanu na 30 września 2004 r. długi AN-ów
i ZGM-ów to ponad 34 milionów złotych. Dzięki miejskiej pomocy zadłużenie
zmniejszy się w 2005 roku do ok. 24 milionów. W kolejnych latach administracje
nieruchomości odzyskają płynność finansową.

- Zrealizowanie programu jest konieczne, by przeprowadzić dalsze
usamodzielnianie administracji nieruchomości i w konsekwencji usprawnić
zarządzanie miejskimi budynkami – powiedział wiceprezydent Łodzi Włodzimierz
Tomaszewski. (A.K.)
Temat: Administracje bez zmian
Co robić?
Po 17 latach od przemian ustrojowych w Polsce nastąpił najwyższy czas na zmiany
w administracjach nieruchomości, które tkwią w 100% w systemie socjalistycznym.

1. Niezbędna jest prywatyzacja usług administracji nieruchomościami.
2. Konieczne jest jak największe systemowe rozdrobnienie usług. Dużo małych firm
prywatnych zarządzajacych najwyżej kilkoma nieruchomościami, aby zapobiec
patologiom, które miały miejsce we Wrocławiu w latach 2001-2006.
3. Potrzebne są przetargi na administrację nieruchomościami należącymi do Gminy
Łódź.
Takich zmian boją się władze Łodzi.

Zmiany dyrektorów AN-ów to działania pozorne.Temat: dodatkowe argumenty za odwołaniem Jerzego K.
mieszkania za łapówki, a Czerkawska ma się dobrze
www.lodz.naszemiasto.pl/wydarzenia/880609.html
Mieszkania za łapówki - aresztowano dyrektorów administracji
nieruchomości
29.07.2008

Dwie dyrektorki i dwoje zastępców dyrektorów łódzkich administracji
nieruchomości jest podejrzanych o korupcję. Wszyscy zostali
tymczasowo aresztowani, grozi im do 10 lat więzienia. Według
śledczych, mieli przyjmować łapówki od właściciela jednego z biur
obrotu nieruchomościami. Ustalono, że były to kwoty od 8,5 tys. zł
do 14 tys. zł. Z klientami tego biura zawierano umowy (chodziło
głównie o zamianę lokali), pomijając procedury konkursowe. Dotyczyć
to miało 28 umów.
- Zatrzymano dwie dyrektorki administracji z dzielnic Górna i
Śródmieście - Barbarę Cz. i Marię M. - oraz zastępców dyrektorów
dwóch kolejnych administracji ze Śródmieścia i Bałut - Urszulę Ch. i
Jana S. - informuje Krzysztof Kopania, rzecznik prokuratury
okręgowej. - Zarzuty dotyczą lat 2003 - 2007.
Rzecznik dodaje, że właścicielowi biura nieruchomości, Tomaszowi S.,
zostaną postawione m.in. zarzuty oszustwa na szkodę klientów i
wyłudzenia.
Jak poinformował wiceprezydent Łodzi Marek Michalik, doniesienie do
prokuratury o popełnieniu przestępstwa złożył Urząd Miasta Łodzi.
(ksaf, tas) - Express Ilustrowany
Temat: Jak długo jeszcze Panie Tomaszewski?
FIKCJA na fikcji, fikcją pogania
Jestem członkiem Rady Osiedla. Do Rady starałem się dostać w celu
poprawy gospodarki nieruchomościami w mojej dzielnicy.
Okazało się, że kontrola społeczna gospodarki nieruchomościami i
statut Rad Osiedlowych jest w Łodzi fikcją.

W statucie Rady Osiedla czytamy:

Do zakresu działania osiedla należą sprawy publiczne o zasięgu
lokalnym, w tym:
...
3. uczestnictwo przedstawiciela Rady Osiedla, będącego
pracownikiem Urzędu Miasta Łodzi lub jednostki organizacyjnej Miasta
, w komisjach przetargowych organizowanych przez jednostki
organizacyjne Miasta, w tym administracje nieruchomościami, w
zakresie spraw w całości realizowanych na obszarze Osiedla wraz z
oceną realizacji tych zadań,

Czyli sami siebie kontrolują. "Zwykły" członek Rady nie ma prawa
wstępu.

...
7. współdziałanie z administracjami nieruchomościami istniejącymi na
terenie Osiedla w zakresie zarządzania i dbałości o stan mienia
komunalnego, wskazywania niezbędnych, priorytetowych do wykonania
remontów, udziału w odbiorze wykonywanych prac,

Gdy zwróciłem się do AN-u z propozycją współdziałania, to
popatrzyli na mnie jak na przybysza z kosmosu
. Nie ma mowy!

Panie Prezydencie, kiedy w Łodzi nastanie normalność?

bip.uml.lodz.pl/index.php?str=3305&PHPSESSID=586d4be94db8fe814a14dcd68c4a14c6
Temat: Reforma łódzkich administracji nieruchomości
To nie jest reforma, bo nie zmieniają się zasady zarządzania nieruchomościami.
Nadal łamane będzie prawo i zasady etyki zarządców nieruchomości.

Nastąpią tylko roszady, przesunięcia na stanowiskach.
Przeprowadzane będą czystki wśród pracowników. Zbyt dużo z nich zaczyna się
orientować w nieczystych interesach dyrektorów.
Niewygodni zostaną zwolnieni, a domyślający się przekrętów będą przesunięci do
innych administracji. Tam trafią w nowe, obce środowisko, które nie dopuści ich
do komitywy.

Wszystko to odbędzie się pod hasłami oszczędności.
Nikt nie mówi o kosztach operacji, czyżby była bezkosztowa?

Panie Tomaszewski, kiedy będzie prawdziwa reforma administracji nieruchomościami?
To, że nie ma kar za naruszanie ustaw, nie oznacza, że można je lekceważyć.
Pan powinien być wzorem praworządności, a nie stać na pograniczu prawa.

Panie Wojewodo, kiedy Pan zajmie się sprawą naruszania ustawy o samorządzie
terytorialnym i o gospodarce komunalnej przez łódzki samorząd?
To trwa latami.

Zakłady budżetowe miały zajmować się zarządzaniem nieruchomościami będącymi w
100% własnością miasta.
Nieruchomości prywatne z udziałem własności miasta miały być zarzadzane przez
firmy prywatne na zasadach wolnorynkowych. Tak jest w Europie i na całym świecie.
Łódź pod tym względem tkwi w epoce socjalizmu.

Kiedy nastąpią zmiany?Temat: Przegrała z miastem proces o mieszkanie
Z miastem czy z administracją?
Jedno zasadnicze pytanie. Czy przypadkiem opisana w artykule mieszkanka
kamienicy nie pomyliła administracji nieruchomościami z Urzędem Miasta Łodzi?

Administracje to spółki miejskie, które świadczą usługi związane z zarządzaniem
nieruchomością. Ale to nie oznacza, że taka spółka nie może zarządzać prywatną
kamienicą. Może bo to jest bardzo częste w Łodzi.

W artykule nie ma słowa o tym, komu mieszkanka kamienicy płaciła te pieniądze,
czy to był jakiś konkretny wydział UMŁ, np. WBiL czy to była właśnie
administracja. A to wielka szkoda, że nie zostało to napisane, bo jeśli
administracja to zmienia postać rzeczy, a przynajmniej MOŻE zmieniać postać rzeczy.

Wówczas do sądu został pozwany niewłaściwy podmiot.

Z tego powodu powinien być jakiś dodatkowy artykuł na ten temat, w którym by ta
sprawa została wyjaśniona.
Temat: Administracje bez zmian
Po zatrzymaniach w Administracji Nieruchomości "Ża
Prokuratura przedstawiła wczoraj zarzuty trzem osobom zatrzymanym w
poniedziałek w związku z nieprawidłowościami w Administracji
Nieruchomości "Żabieniec". Dyrektorowi Sławomirowi K. postawiono zarzut
przekroczenia uprawnień w związku z pełnioną funkcją oraz ujawnienia tajemnicy
służbowej. Jego zastępczyni Ewie B. również zarzucono przekroczenie uprawnień,
a zarządcy nieruchomości Marii K. - ukrywanie dokumentów i utrudnianie udziału
w przetargach.

Wobec całej trójki zastosowano poręczenia majątkowe: w przypadku Sławomira K.
10 tys. zł, Ewy B. - 5 tys. zł, a Marii K. - 7 tys. zł. Dwie pierwsze osoby
zawieszono ponadto w czynnościach, a trzeciej zakazano prowadzenia działalności
zarządcy.

(ksaf) - Express Ilustrowany

www.lodz.naszemiasto.pl/wydarzenia/656916.html
Temat: Wynagrodzenie za zarzadzanie w Łodzi
W Łodzi istnieje aktualnie (o ile dobrze się orientuję) 33 gminne Administracje
nieruchomościami, które zarządzają (?) ok 850 wspólnotami mieszkaniowymi
Pobierają one za ten wysiłek wynagrodzenie rzędu 0,60 zł/m2.

Jako ciekawostkę podam fakt, że w znajomej Administracji do kontaktów z
zarządami ponad 100 wspólnot jest oddelegowana 1 specjalistka i 2-3 młodych
administratorów.
No comments.

Ja też mam pytanie. Kiedy 3 wydanie Q&A wspólnot mieszkaniowych dotrze do
księgarń w Łodzi?
Pozdrawiam.
Temat: W Łodzi gmina podniosła czynsze do 5,95 zł/m2
W Łodzi gmina podniosła czynsze do 5,95 zł/m2
Dzisiejszy Express Ilustrowany donosi, że gminna administracja
nieruchomościami, która zarządza ponad 700 kamienicami prywatnymi, podniosła w
tych kamienicach czynsz do maksymalnego poziomu 3% wartości odtworzeniowej tj,
do 5,95 zł/m2.

Są to kamienice w stanie bliskim śmierci technicznej. Przez wiele lat nie
remontowane i bez wygód.

Aktualna podstawowa stawka czynszu w lokalach będących własnością gminy
uchwalona przez Radę Miejską wynosi 3,20 zł/m2. Od tej stawki stosuje się
jeszcze znizki w zależności od położenia i wygód w lokalu.

Dyrektorzy gminnych Administracji Nieruchomościami, za wiedzą i zgodą Wydziału
Budynków i Lokali Urzędu Miasta dążąc do maksymalnego zysku, w tym tygodniu
podnieśli czynsze, wywołując tym protesty i odmowę zapłaty przez
zdesperowanych najemców.Temat: Administracje bez zmian
Ps. dziwne, ze IP "czytając uważnie" jest taki sam jak Administracji
Nieruchomościami Łódź-Polesie "Koziny", ale to oczywiście tylko przypadekTemat: Pan prezes ustawiał przetargi?
"Express Ilustrowany" 14.10.2008 r.

Umorzyli śledztwo byłemu dyrektorowi bałuckiej AN
dziś

Prokuratura Okręgowa w Łodzi umorzyła śledztwo przeciwko byłemu dyrektorowi
bałuckiej Administracji Nieruchomości, jego zastępczyni oraz prywatnej
zarządczyni nieruchomości (w przeszłości była dyrektorką AN i szefową ZGM Bałuty).

Przypomnijmy, że w październiku 2006 roku policja zatrzymała ich, podejrzewając,
iż mogli doprowadzić swoimi działaniami do strat w wysokości setek tysięcy złotych.

Śledczy ustalili jednak, że w administracji dochodziło do praktyk podmieniania
dokumentów, ale miało to jedynie na celu usunięcie - jak określiła to
prokuratura - oczywistych "błędów pisarskich". Nie było więc działaniem
"ukierunkowanym na wywarcie negatywnego wyniku finansowego jednostki
gospodarowania mieniem gminnym i przysporzenia tym samym korzyści jakiemukolwiek
prywatnemu zarządcy nieruchomościami".

Z uwagi na obszerność zabezpieczonej dokumentacji prokuratura zdecydowała się
zwrócić do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z wnioskiem o dokonanie
kontroli. RIO sprawdziła prawidłowość działań służbowych w administracji w
latach 2004 - 2007. Nie stwierdzono czynów mających znamiona przestępstw. To
potwierdziło ustalenia śledczych i pozwoliło na umorzenie śledztwa przeciwko
byłym pracownikom AN.
(ksaf) - Express IlustrowanyTemat: Budżet Miasta Łodzi pod znakiem zapytania?
"Gazeta Samorządu i Administracji" nr 9/2006
W/w tygodnik "Gazeta Samorządu i Administracji" opublikował artykuł w
dziale "Prawo w praktyce" , w którym potwierdzono, że od 1 stycznia 2006r.
dochody z tyt. najmu nie mogą stanowić przychodów własnych zakładów budżetowych.
Pełen tekst artykułu jest dostępny w wydaniu "papierowym" tygodnika
prenumerowanym przez łódzkie urzędy administracji.
Dyrektor delegatury Łódź-Bałuty p.Jerzy Leszyński dzierżący w gabinecie
tegoroczne numery "Gazety Samorządu i Administracji" nie mógł udostępnić
informacji publicznej-kilku artykułów z numeru 9/2006.

Ten numer Gazety akurat przepadł w tajemniczych okolicznościach.
Urzędnicy obiecali w najbliższym czasie go odnaleźć.

A wszystkie łódzkie zakłady budżetowe - administracje nieruchomościami nadal
czerpią dochody z najmu , dzierżawy, etc. oraz za administrowanie budynkami
wspólnot mieszkaniowych wbrew zapisom ustawy o finansach publicznych z 30
czerwca 2005r.
Temat: Administracje bez zmian
Gazeta Samorządu i Administracji nr 9/2006
W/w tygodnik "Gazeta Samorządu i Administracji" opublikował artykuł w
dziale "Prawo w praktyce" , w którym potwierdzono, że od 1 stycznia 2006r.
dochody z tyt. najmu nie mogą stanowić przychodów własnych zakładów budżetowych.
Pełen tekst artykułu jest dostępny w wydaniu "papierowym" tygodnika
prenumerowanym przez łódzkie urzędy administracji.
Dyrektor delegatury Łódź-Bałuty p.Jerzy Leszyński dzierżący w gabinecie
tegoroczne numery "Gazety Samorządu i Administracji" nie mógł udostępnić
informacji publicznej-kilku artykułów z numeru 9/2006.

Ten numer Gazety akurat przepadł w tajemniczych okolicznościach.
Urzędnicy obiecali w najbliższym czasie go odnaleźć.

A wszystkie łódzkie zakłady budżetowe - administracje nieruchomościami nadal
czerpią dochody z najmu , dzierżawy, etc. oraz za administrowanie budynkami
wspólnot mieszkaniowych wbrew zapisom ustawy o finansach publicznych z 30
czerwca 2005r.
Temat: Jak długo jeszcze Panie Tomaszewski?
Czy w Łodzi nie ma już inżynierów budowlanych z licencją zarządcy
nieruchomościami i conajmniej 5-letnią praktyką w zarządzaniu, że na
stanowisko dyrektora w Administracji Nieruchomościami "Zielony
Rynek" przyjmuje się inżyniera mechanika, bez licencji zarządcy i
bez praktyki w zrządzaniu?

Czy to kolejny po p. Selidze spadochroniarz ze Straży Miejskiej?
bip.uml.lodz.pl/_plik.php?
id=10813&PHPSESSID=084d89ce183c5b2277b895591

Mechanik na stanowisku dyrektora do spraw techniczno -
eksploatacyjnych zajmujący się budynkami w "Zielonym Rynku". Dziwne
to zaiste i groźne zjawisko.

Sprawę rozjaśnia trochę artykuł w "Dzienniku Łódzkim" z 13.12.2007
r.
Cytuję:
"Nowym kierownikiem referatu administracyjnego-technicznego został
Juliusz Pietrzak, były kierownik referatu komunalnego delegatury
Polesie. Nie od rzeczy będzie dodać, że komendant straży Paweł
Lipski, był poprzednio... szefem tej delegatury."
lodz.naszemiasto.pl/wydarzenia/798741.html

Co dalej Panie Prezydencie?
Kto następny ze Straży Miejskiej i gdzie trafi?
Jak długo będą trwać te kpiny z mieszkańców miasta?

Aż rozsypią się wszystkie kamienice?
Temat: Administracje bez zmian
Zestawienie dwóch światów wartości
Warszawa
Była wiceprezydent miasta stołecznego Warszawa, Dorota Safian w piśmie do
poszczególnych dzielnic stwierdziła, że należy ukrócić powszechny, acz
nielegalny proceder zarządzania wspólnotami mieszkaniowymi przez zarządy
budynków komunalnych. Dorota Safian chciała pozbawić zakłady budżetowe wpływu na
wspólnoty od 1 stycznia 2004 r. Udało się po 4 grudnia 2004 roku.

Łódź
24 listopada 2004 roku Wydział Budynków i Lokali UMŁ wystosował pismo do
wszystkich dyrektorów administracji nieruchomościami (AN) i kierowników ZGM, w
którym wyraźnie zaznacza prawo do zarządzania nieruchomością przez Gminę Łódź, a
tym samym „odwojowania” rynku zarządzania od prywatnych przedsiębiorców przez
gminne zakłady budżetowe.

Wniosek
Prostym zabiegiem dla miasta stołecznego Warszawy stało się oddzielenie
pieniędzy z czynszów (od najemców do gminy), i pieniędzy za zarządzanie
nieruchomościami (od gminy do zarządcy nieruchomości). Rozdzielenie tych
strumieni umożliwiło gminie zrozumienie bilansu wpływów i dopłat oraz umożliwiło
pełną kontrolę nad wydatkowaniem pieniędzy z budżetu gminy.

PozdrawiamTemat: Budżet Miasta Łodzi pod znakiem zapytania?
Budżet Miasta Łodzi pod znakiem zapytania?
Rada Miejska w Łodzi jednogłośnie przyjęła budżet na rok 2006. Do tych
wszystkich zachwytów i ukontentowania należy dodać wątek sceptyczny, czy aby
na pewno jest to budżet doskonały? Czy w chwili jego tworzenia i uchwalania
wzięto pod uwagę ustawę uchwaloną przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej z 30
czerwca 2005 r. o finansach publicznych? Czy uwzględniono zapis szczególny art
24 ust. 2 i 3 ustawy mówiący o tym, że dochody z najmu i dzierżawy składników
mienia komunalnego stanowią przychód gminy? Jeśli nie, to budżet gminy Łódź
jest do generalnej poprawki, a zakłady budżetowe: Administracje
Nieruchomościami i Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej zostaną przeznaczone do
likwidacji.
Stracono kolejne trzy lata na uporządkowanie tego gomułkowksiego reliktu
przeszłości, jakim są zakłady budżetowe. Nie stworzono podstaw do utworzenia
normalnie funkcjonującego rynku nieruchomości z wielością podmiotów
konkurujących z sobą i tworzących przyjazny klimat przedsiębiorczości.
Prezydent Miasta, obchodzący 5 lipca 2005 r. 60 - te urodziny oddał na kilka
kluczowych miesięcy inicjatywę w ręce ludzi, którzy nie podołali i zawiedli
oddając się dywagacjom, który z nich zostanie wojewódą łodzkim. Nowa
rzeczywistość ich przerosła i wystawiła bolesny rachunek.Temat: Przegrała z miastem proces o mieszkanie
madox44 napisała:

> jakub_polewski napisał:
>
> > Jedno zasadnicze pytanie. Czy przypadkiem opisana w artykule
> > mieszkanka kamienicy nie pomyliła administracji nieruchomościami z
> > Urzędem Miasta Łodzi?
> > Administracje to spółki miejskie,
>
> Spółki miejskie do zarządzania mieszkaniami to nadal pobożne
> życzenie Rady miejskiej z lat 90-tych ubiegłego wieku.
> Administracje są zakładami budżetowymi, ich dyrechtory mają
> pełnomocnictwa prezydenta.

Racja :) Dzięki. Wcześniej poprawiłem.

Niemniej nadal mnie to interesuje, komu płaciła, co kogo chodziła, czy do
administracji czy do WBiL (albo innego UMŁ) itd... Czy się wcześniej z kimś
skonsultowała, czy miała adwokata. Z miastem wbrew opinii w artykule da się
wygrać, ale trzeba się DOBRZE przygotować. Przykładów jest sporo: od uchylenia
planu miejscowego dla Łagiewnik po sprawy dotyczące nieprawidłowości przy
wydawaniu WZ.

Wg mnie z tego artykułu nie za wiele wynika, brakuje też wypowiedzi kogoś z UMŁ
/ administracji. Dość jednostronnie postawiona sprawa, więc trzeba się domyślać
o co chodziło.
Temat: Zakłady budżetowe w Łodzi a prawo
Zdaje się, że dozorcy chcą być grupą uprzywilejowaną w RP, której nie wolno
zwalniać z pracy. Tak samo myślą inni pracownicy administracji nieruchomościami.

Poniżej przedstawiam sytuację na rynku pracy 12 stycznia 2006 r. tylko w
województwie łódzkim:

...
W ostatnim miesiącu 2005 r. 6 zakładów z Łodzi, Piotrkowa Trybunalskiego,
Brzeźna, Uniejowa, Sieradza i Rozprzy przeprowadziło zwolnienia grupowe, które
objęły 221 osób.

Z powodu likwidacji firmy 147 pracowników straciło zatrudnienie w „Przędzalni
Piotrków Trybunalski” sp. z o. o.

Jednocześnie 4 zakłady z Łodzi, Zduńskiej-Woli, Brzeźna i Sieradza
zasygnalizowały zamiar zwolnienia łącznie 806 pracowników.

533 osoby odejdą z pracy w Fabryce Wyrobów Frotowych i Kocowych „Zwoltex” SA w
Zduńskiej-Woli; przyczyną jest upadłość zakładu.

Zespół Elektrociepłowni SA w Łodzi, planuje zmniejszyć zatrudnienie o 200 osób w
ramach programu dobrowolnych odejść.

www.lodzkie.pl/lodzkie/news/news0166.htmlTemat: Administracje bez zmian
Administracje z podwyżkami
www.lodz.naszemiasto.pl/wydarzenia/865015.html
18 czerwca 2008 r.

Pracownicy 25 gminnych administracji nieruchomościami dostaną
podwyżki pensji zasadniczych. Teraz płaca zasadnicza wynosi w AN 650
zł, po podwyżce będzie to 800 zł. Do tego dochodzą jeszcze dodatki.
Podwyżek nie było od 2000 r., a pieniądze na ten cel są
zarezerwowane w budżecie gminy.

(mp.) - POLSKA Dziennik Łódzki
Temat: Pośrednictwo Wspólnoty w zakupie mediów do lokali
W Łodzi w połowie sierpnia 2003 r. gminne administracje nieruchomościami
rozesłały do zarządów wspólnot pisma, w których informowały, iż od m-ca
września jedynym honorowanym przez Gminę (administrację) dokumentem księgowym
potwierdzającym obciążenie za media dostarczane do lokali komunalnych może być
wyłącznie faktura VAT. Noty księgowe nie będą uznawane jako podstawa obciążenia
za media.
W piśmie informuje się ponadto, iż Gmina powinna zawrzeć z zarządem wspólnoty
mieszkaniowej umowę regulującą dostarczanie mediów do jej lokali. W umowie
należy ustalić m.in. zasady ustalania kosztów przypadających na konkretny lokal
(klucze rozliczeń), terminy płatności oraz sposób dokumentowania rozliczeń
(obowiązek wystawiania przez wspólnotę faktur VAT).
Pismo ma swoje źródło i oparcie na interpretacji łódzkiej Izby Skarbowej z dnia
31.07.2003 r. Z uwagi na rozmiar nie będę jej przytaczał. Zainteresowanych
odsyłam pod adres

www.izbaskarbowa.lodz.pl/index.php?page=know&id=596

Kilka wspólnot wystosowało protest i zapytanie skierowane do Ministerstwa
Finansów o jednoznacze wypowiedzenie się w tej sprawie.Temat: Rozbiórka w cztery noce
Rozbiórka w cztery noce
Firma wyburzeniowa ustanowiła wczoraj łódzki rekord rozbiórki 3-piętrowej,
frontowej kamienicy komunalnej przy ul. Wólczańskiej 98. Rozbiórka do parteru
trwała zaledwie cztery noce, a w dzień tylko wywożono gruz.

Znalezienie mieszkań dla ponad 20 rodzin zabrało kilka lat. Dom był zagrożony
katastrofą budowlaną. Ostatnio na próbę "zaplombowano" ściany płytkami
szklanymi. Płytki pękały, co świadczyło o niebezpiecznym przesuwaniu się
ścian. Pieniądze ekstra na rozbiórkę przekazało miasto.

- Z uwagi na ciasnotę zachodziła obawa, że gruz przesypie się na jezdnię, a
na Wólczańskiej w dzień panuje duży ruch - mówi Witold Ślawski, zastępca dyr.
ds. eksploatacyjno-technicznych w Administracji Nieruchomościami "Centrum
II". - Robotnicy pracowali na trzy zmiany, inaczej nie dało się tego
rozwiązać.

Nie uda się już w tym roku rozebrać frontowej kamienicy przy ul. Kilińskiego
125. Jest niezamieszkana, ale administracja "Centrum II" może sfinansować
rozbiórkę dopiero za około pół roku. Pieniądze na wyburzanie pochodzą bowiem
ze skromnych funduszy remontowych. To powszechny problem w Łodzi, która z
dużych miast ma najwięcej zaniedbanych kamienic komunalnych.

(kup) - Dziennik Łódzki
lodz.naszemiasto.pl/wydarzenia/431873.html
Temat: Przegrała z miastem proces o mieszkanie
Z miastem
jakub_polewski napisał:

> Jedno zasadnicze pytanie. Czy przypadkiem opisana w artykule
> mieszkanka kamienicy nie pomyliła administracji nieruchomościami z
> Urzędem Miasta Łodzi?
> Administracje to spółki miejskie,

Spółki miejskie do zarządzania mieszkaniami to nadal pobożne
życzenie Rady miejskiej z lat 90-tych ubiegłego wieku.
Administracje są zakładami budżetowymi, ich dyrechtory mają
pełnomocnictwa prezydenta.
Temat: Zakłady budżetowe w Łodzi a prawo
na tym samym kolegium w dniu 21-10-2004r. padło stwierdzenie:
"- Zrealizowanie programu jest konieczne, by przeprowadzić dalsze
usamodzielnianie administracji nieruchomości i w konsekwencji usprawnić
zarządzanie miejskimi budynkami – powiedział wiceprezydent Łodzi Włodzimierz
Tomaszewski. (A.K.) "
Jest koniec kwietnia 2006 roku.
Jak Wygląda realizacja programu,administracje odzyskały płynność finansową?
Usprawniono zarządzanie budynkami?
Temat: Administracje bez zmian
Zakłamany artykuł i bełkotliwe wypowiedzi. A wszystko po to aby zatuszować
skutki zaniechania prywatyzacji usług zarządzania. Przypomnieć należy
błyskotliwym rozmówcom Gazety, że zarządzanie jest już częścią ogólnie pojetego
rynku nieruchomościami.
Po 1 stycznia 2006 r. z wejściem w życie nowej ustawy o finansach publicznych
zakłady budżetowe utraciły dotychczasowe i niemal jedyne źródło dochodów,
czynsze najmu i dzierżawy z zasobów komunalnych i Skarbu Państwa.
Zadziwiające jest, że ustawa o.f.p. uchwalona przez Sejm RP 30 czerwca 2005 r.
nie stała się podstawą do rzeczywistego zrealizowania uchwały Rady Miasta Łodzi
z 1988 r. w sprawie prywatyzacji. Wszyscy wypowiadający się na łamach Gazety
ponoszą pełną odpowiedzialność za skutki trwania, dreptania w kółko i psucia rynku.
Droga Redakcjo,
Bardzo proszę o opublikowanie rzetelnego tekstu o stanie prawnym i sytuacji
ekonomicznej Administracji Nieruchomościami i Zakładów Gospodarki Mieszkaniowej.
W przeciwnym razie wciąż czytelnik będzie narażony na manipulację.Temat: Administracje bez zmian
Zarządca bez zakazu ( Express Ilustrowany)
Po naszej środowej publikacji na temat zarzutów postawionych trzem osobom
zatrzymanym w związku z nieprawidłowościami w Administracji
Nieruchomościami "Żabieniec", otrzymaliśmy pismo od Marii K., zarządcy. Jak
twierdzi, wbrew temu co co napisaliśmy , powołując sę na prokuraturę, nie
zastosowano wobec niej zakazu prowadzenia działalności zarządcy.
- Istotnie, przekazana przeze mnie informacja była częściowo nieprawdziwa-
przyznaje Krzysztof Kopania, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Łodzi.
- Wobec pani Marii K. nie zastosowano zakazu prowadzenia działalności. Błędne
informacje otrzymałem z Prokuratury Łódź-Bałuty. Mogę tylko przeprosić za
pomyłkę.

(KSAF)
Temat: Budżet Miasta Łodzi pod znakiem zapytania?
Zakład budżetowy do likwidacji!
W projekcie uchwały Rady Miejskiej w Łodzi z 30 sierpnia 2006 r. (druk nr
247/2006) przewidziana jest likwidacja zakładu budżetowego "Hale Targowe".
W miejsce zlikwidowanego zakładu pojawi się jednostka budżetowa bezpośrednio
rozliczająca się z budżetem.
W uzasadnieniu do uchwały zastępca dyrektora Wydziału Gospodarowania Majątkiem
UMŁ Pan Sławomir Antos używa stwierdzeń żywcem zaczerpniętych z niniejszego
wątku na forum.
Podpowiadając wielce szanownym fukcjonariuszom urzędu dostrzegam niekonsekwencję:
1. W ślad za przedmiotową uchwałą powinna iść kolejna dotycząca zmian w uchwale
budżetowej (pokazanie przychodów z mienia i kosztów funkjonowania jednostki).
2. Jeśli potrzeba likwidacji zakładu budżetowego "Hale Targowe" zrodziła się
nagle, to przypominam, że w podobnej sytuacji znajduje się jeszcze 25 zakładów
budżetowych - Administracje Nieruchomościami.
3. Różnica pomiędzy przychodami a kosztami uzyskania zakładów budżetowych rodzi
skutki podatkowe.

I jeszcze jedno; kontrola Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w wybranych
przez Pana Prezesa dr Ryszarda Krawczyka, zakładach przybiera nader ciekawy
obrót. Stawiane pytania stawiają w kłopotliwej sytuacji kierowników (dyrektorów)
zakładów budżetowych.
A imć dyrektor Wojciech Kuś marzy o kolejnym urlopie.
Kto teraz zje tę żabę? cdn...
PozdrawiamTemat: Jak długo jeszcze Panie Tomaszewski?
Czystka w delegaturze UMŁ Łodz Górna?

Piątek, 19 sierpnia 2005r.

W delegaturze UMŁ Łódź Górna na stanowisko pełniącego obowiązki dyrektora
powołany został Paweł Lipski, dotychczas dyrektor jednej z Administracji
Nieruchomościami. Dotychczasowy dyrektor Czesław Widerski jest na zwolnieniu
lekarskim, a jego zastępca Aleksy Wyszkowski na urlopie. Paweł Lipski pełni też
obowiązki kierownika referatu handlu, usług i rolnictwa delegatury.

Z nieoficjalnych informacji wynika, że to echo incydentu, do którego doszło w
nocy z 5 na 6 sierpnia pod halą targową „Górniak”. Pracownicy delegatury, w
asyście straży miejskiej, zamierzali wejść bezprawnie do pomieszczeń
zajmowanych przez byłego administratora targowiska. Władze miasta następnego
dnia zapewniały, że urzędnicy działali bez ich wiedzy. Postępowanie
wyjaśniające w sprawie nocnych wydarzeń na targowisku prowadzi policja.

– W delegaturze Łódź Górna jest wyjątkowa sytuacja – tłumaczy roszady kadrowe
Kajus Augustyniak, dyrektor biura prasowego UMŁ. – Jeden dyrektor jest na
urlopie, a drugi na zwolnieniu lekarskim. Dlatego sekretarz miasta na czas
nieobecności obu urzędników wyznaczył osobę do pełnienia ich obowiązków.

Jeden z dotychczasowych dyrektorów ma wrócić do pracy w najbliższy
poniedziałek, drugi – 2 września. Czy będą mieli do czego wracać...?

(kar) - Dziennik Łódzki

Czy pani Sardecka wyda też artykuł o swoim mężu - dyrektorze ANu "Bałuty Nowe" ?
Pytanie chyba retoryczne.
Temat: dbanie o zabytki w Łodzi
dlaczego niszczeją zabytki
Następny kamyczek przyczyniający się do degradacji łódzkiego dziedzictwa:
lodz.naszemiasto.pl/wydarzenia/881536.html
"- Dlaczego miasto nie żądało zwrotu bonifikat za sprzedane przed upływem pięciu
lat, a wykupione komunalne mieszkania? Te pieniądze należało przeznaczyć na
remonty! - denerwuje się Zofia Lechowska, która od 50 lat mieszka w kamienicy
przy ul. Piotrkowskiej 272. Farba na klatkach schodowych w jej domu, zarządzanym
przez Administrację Nieruchomościami "Górna - Zachód", pamięta czasy wczesnego
Gomułki. Budynek, kiedyś rezydencja fabrykanckiej rodziny Steinertów, wręcz gnije."

Tak to przez niegospodarność niszczeją łódzkie skarby:
flickr.com/photos/brite/792220152/
Temat: Łagiewnicka/Tokarska/Dolna
Mam nadzieję, że uda się zebrać sporą "koalicję" wokół nielegalnego
handlu poza targowiskami, śmietnika i nnych patologii w tym rejonie
by wreszcie z tym skończyć. Wszyscy mają tego dosyć.Poszły w tym
tygodniu pisma ze zdjęciami i dokładnym opisem sytuacji do Straży
Miejskiej, Delegatury Łódź - Bałuty, Administracji
Nieruchomościami "Bałuty Stare I", do Komendanta Miejskiego Policji,
gabinetu Prezydenta Miasta Łodzi aby podjąć wspólne działania
zmierzające do poprawy sytuacji w tym rejonie. Myślę, że razem damy
radę To co tam sie spotyka powoduje, że żadna instytucja
działająca w pojedynkę nie da rady dlatego trzeba działać wspólnie.
Zresztą wszystkim zależy żeby wogóle cywilizować handel w Łodzi i
eliminować wszelką patologię chociaż rozumiem tych forumowiczów,
którzy najchętniej chcieliby zaorać ten rejon.
Temat: Nowa architektura czy większy park?
ŁPO Sp. z o.o.
Spółka z kapitałem 2 236 950 zł. Miasto Łódź posiada 99,44% wszystkich udziałów.
Funkcję Zgromadzenia Wspólników pełni Włodzimierz Tomaszewski lub w porywach
Marek Michalik.
Ciekawy jest skład rady Nadzorczej:
Piotr Milczarek - przewodniczący. dawny działacz Konfederacji Polski Miepod
Niepodległej. Obecnie: zastępca dyrektora Administracji Nieruchomościami AN "Doły".
Irena Milczarek
Andrzej Wasiak - przedstawiciel UMŁ.

Prezesem zarządu jest Karol Chądzyński. Oddelegowany z funkcji zastępcy
prezydenta Łodzi.
Temat: Wykrywacz prawdę Ci powie - Echo Miasta
Szukano - Nie znaleziono
Wyszukując wśród stanowisk w administracji nieruchomościami, znajdujemy
dyrektorów gminnych AN-ów,
ale duetu p.Podwysocka / p.Kuś BRAK!!!

Jak to możliwe, Panie Prezydencie Kropiwnicki?

Ustawa o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz o zmianie niektórych ustaw
mówi jednoznacznie: jeśli ktoś nie złoży oświadczenia do 30 kwietnia 2006 r., to
w ciągu 30 dni musi zapaść ostateczna decyzja: jeżeli jest radnym, składa
mandat, jeżeli kierownikiem jednostki samorządowej, musi się liczyć z odejściem
ze stanowiska.

Czy w łódzkiej, gminnej administracji są równi i równiejsi?

O czym to świadczy?
Czyżby wraz z Prezydentem Kropiwnickim zawitali do Łodzi NIETYKALNI?Temat: Wiceprezydenci Łodzi przed sądem
W Sądzie Okręgowym w Łodzi złożono wniosek i wezwano Włodzimierza
Tomaszewskiego ( w charakterze świadka ) do zeznania pod przysiegą,
na podstawie jakich przepisów prawa zakład budżetowy Administracja
Nieruchomościami zarządza i czerpie dochody od właścicieli
wyodrębnionych lokali, w sytuacji gdy organ konstytucyjny NIK uznaje
taką działalność za NIELEGALNĄ, a Jerzy Kropiwnicki twierdzi, iż :

"Gminy (jednostki komunalne) nie powinny bezpośrednio zarządzać
zasobami mieszkaniowymi, gdyż nie obejmuje tego definicja
użyteczności publicznej (eliminuje to konkurencję, nie wymusza
racjonalności itp.).
ˇ Występuje sprzeczność interesów gminy z interesem jednostki
gminnej, która we wspólnotach mieszkaniowych najczęściej nie
wykonuje funkcji właścicielskiej w imieniu gminy.
ˇ Obowiązujące przepisy ustawowe są dostosowane do sytuacji
normalnej, to znaczy do zarządzania zasobami mieszkaniowymi na
zasadach rynkowych".

Jak dotąd Sąd Okręgowy do wniosku się nie ustosunkował, nie wezwał
też W.Tomaszewskiego na przesłuchanie.Temat: Renowacje budynków - rok 2005
Ozdobna papa zamiast azbestu na budynku u zbiegu u
Ozdobna papa zastąpi azbestowe płytki na dachu budynku u zbiegu ul. Struga i al.
Kościuszki. W kamienicy właśnie rozpoczął się remont mansard.

– Remont potrzebny jest ze względu na konieczność usunięcia szkodliwego azbestu.
Poza tym płytki były nieszczelne – twierdzą w Administracji Nieruchomościami
Centrum 1.

Prace remontowe na ścianie od strony al. Kościuszki potrwają do końca września.
W przyszłym roku będą kontynuowane od strony ulicy A.Struga. Całość kosztować
będzie prawie 200 tys. złotych.

lodz.naszemiasto.pl/wydarzenia/513377.htmlTemat: czy jednostka budżetowa może zarządzać
Witam....Otóż dzisiaj zakład budżetowy Administracja Nieruchomościami "Bałuty
Nowe" w Łodzi dała do wglągu Zarządowi WM czwatrą wersję zobowiązań wspólnoty
wobec kontrahentów na koniec 2004 roku. Na zebraniu obligaroryjnym
sprawozdanie nie zostało przyjęte przez WM, ale Zarząd dostał absolutorium ,
aby móc wydębić od AN-u całą należną kasę . Administracja kombinuje jak koń
pod górę. I działa na zwłokę ( WM jest z nimi związana tylko do końca czerwca).Temat: Jak długo jeszcze Panie Tomaszewski?
Jak Prezydent Łodzi nie umie, albo nie chce rozbić tej karuzeli stanowisk, tej
mafii niedouczonych, skorumpowanych dyrektorów łódzkich Administracji
Nieruchomościami, to muszą się wziąć za to ludzie i jak za komuny wywieźć ich
na taczkach.

Dość już mamy rządów kolesi umiejących tylko brać łapówki.
W kamienicy w której mieszkam (prywatnej), na 20 lokali, 4 osoby nie płacą od
5 lat, a dwie od 3 lat.

Dyrektor wykonuje pozorowane działania, niby wysyła pisma, których tamci nie
odbierają, wysyła nakazy płatnicze i co z tego? Wielkie G.....

Całą energię zużywa na załatwianie łapówek.
Jak brakuje pieniędzy, to podwyższa czynsz do 5,95 zł.
Uczciwi lokatorzy płacą za oszustów i złodziei, którzy kradną wodę, nie płacą za
ścieki i za wywóz śmieci,a dyrektorzy patrzą na to przez 5 lat bezczynnie.

Panie Prezydencie!!!
Dlaczego ci sami ludzie przez wiele lat zajmują stanowiska dyrektorskie w AN w
różnych konfiguracjach?
Nie wyszło mu, lub złapali go na łapownictwie na Bałutach, to damy go na
Polesie itd. Kiedy koniec tej karuzeli?

Dlaczego na stanowiskach niższych szczebli w AN-ach, związanych z zarządzaniem
nieruchomościami nie pracują ludzie po studiach z licencjami?
Siedzą na tych stanowiskach "mierni ale wierni". Po zasadniczych szkołach, ale
wykonujący bez szemrania polecenia skorumpowanego dyrektora AN.

Dzisiejszy protest w "Konstantynowskiej" to początek, to pierwszy ruch
zdesperowanych lokatorów, którzy już nie mogą patrzeć na to co się dzieje w
gminnych zakładach budżetowych.

Dość, dość, dość!!!
Temat: Czy Gmina jest nieusuwalnym administratorem?
asam11 napisał:
Kto go wybrał? AN głosował za???

Tak, musiał, początkowo zarzad był 3-osobowy a 3 osobą był dobrze już znany
dyrektor gminnej Administracji Nieruchomościami. Dodam jako ciekawostkę, że w
tej nieruchomości od 1995 istniała wspólnota a dopiero w 2003 r. został wybrany
pierwszy zarząd.
Przyszedł rozkaz z Gminy, że wszystkie wspólnoty w Łodzi muszą mieć wybrane
zarządy, potem przyszedł następny rozkaz, że dyrektorzy muszą się wycofać z
zarządów wspólnot. Widocznie była za duża poruta. ( dla młodzieży wyjaśniam:
Skandal, zajście, lub awantura, zwłaszcza wywołujące wstyd )

asam11 napisał:

Oczywiście powierzenie i odwołanie zarządu to domena wspólnoty (przekracza
> czynności zwykłego zarządu z definicji).

Szanowny Pan Maciej Tertelis stwierdził, że czynności zwykłego zarządu mogą
zostać przekazane innej osobie tylko w obecności notariusza. Jeżeli tak się nie
stanie to wybrany zarząd wspólnoty samodzielnie je wykonuje. Proszę o podanie
jaką definicję miał Pan na myśli.

Dziękuję za głos i pozdrawiam.
Temat: czy jednostka budżetowa może zarządzać
Witam...
Otóż dzisiaj zakład budżetowy Administracja Nieruchomościami "Bałuty Nowe" w
Łodzi po czterech miesiącach zwłoki przekazała dokumentację finansowo-księgową
WM-ej , która z początkiem roku przestała mieć cokolwiek wspólnego z tym AN-em.
Nie bez"schodów"! Zarząd skierował skargę do Wiceprezydenta Łodzi
p.W.Tomaszewskiego, którego pełnomocnikiem jest dyrektor owego AN-u. Skarga
była wczoraj !! Reakcja prawie natychmiastowa. Ale trzeba było powiedzieć Panu
Prezydentowi, że wspólnoty wybierają się gromadnie do Rady Miasta z taką
skargą, bo jak widac on nie jest władny zrobić cokolwiek z swoim podwładnym.
A z dokumentacji wyniknęło, że Wspólnota płaciła w latach poprzednich za np.
remont chodnika na sąsiedniej ulicy, za remont w lokalu komunalnym , a i wielu
faktur brak, co nasuwa przypuszczenie, że też będą z
takimi "kwiatkami" .Oczywiście nikt nie był w stanie tego wyjaśnić.
C.d n.Temat: Prezydent nie umie, to ludzie wywiozą go na taczka
Prezydent nie umie, to ludzie wywiozą go na taczka
Jak Prezydent Łodzi nie umie, albo nie chce rozbić tej karuzeli stanowisk, tej
mafii niedouczonych, skorumpowanych dyrektorów łódzkich Administracji
Nieruchomościami, to muszą się wziąć za to ludzie i jak za komuny wywieźć ich
na taczkach.

Dość już mamy rządów kolesi umiejących tylko brać łapówki.
W kamienicy w której mieszkam (prywatnej), na 20 lokali, 4 osoby nie płacą od
5 lat, a dwie od 3 lat.

Dyrektor wykonuje pozorowane działania, niby wysyła pisma, których tamci nie
odbierają, wysyła nakazy płatnicze i co z tego? Wielkie G.....

Całą energię zużywa na załatwianie łapówek.
Jak brakuje pieniędzy, to podwyższa czynsz do 5,95 zł.

Panie Prezydencie!!!
Dlaczego ci sami ludzie przez wiele lat zajmują stanowiska dyrektorskie AN w
różnych konfiguracjach?
Nie wyszło mu, lub złapali go na łapownictwie na Bałutach, to damy go na
Polesie itd. Kiedy koniec tej karuzeli?

Dlaczego na stanowiskach niższych szczebli w AN-ach, związanych z zarzadzaniem
nieruchomościami nie pracują ludzie po studiach z licencjami?
Siedzą na tych stanowiskach "mierni ale wierni". Po zasadniczych szkołach, ale
wykonujący bez szemrania polecenia skorumpowanego dyrektora AN.

Dzisiejszy protest w "Konstantynowskiej" to początek, to pierwszy ruch
zdesperowanych lokatorów, którzy już nie mogą patrzeć na to co się dzieje w
gminnych zakładach budżetowych.

Dość, dość, dość!!!
Temat: Administracje bez zmian
Wolno: gmina jest jednym pracodawca, więc w ramach jednostek gminnych (Urząd
Miasta, zakłady budżetowe czy jednostki budżetowe) istnieje możliwość
odstąpienia od naboru na rzecz tzw. przeniesienia słuzbowego. W końcu we
wszystkich tych jednostkach pracodawcą jest Prezydent Miasta Łodzi. Stąd
mozliwośc przeniesień pracowników między zakładami budżetowymi (np.
Administracjami Nieruchomości) i urzędem, a także odwrotnie.Temat: Radni komentują sondaż "Gazety"
bene, Twoje myślenie to jednak trzecia liga. Nie jestem miłośnikiem
Pana Kropiwnickiego, ale obarczanie go odpowiedzialnością za obiekt
PKP (Dworzec), to jakaś dewiacyjna konstrukcja myślowa. Tylko
przypomnę (jesli jesteś w stanie zrozumieć), że komunizmu nie ma od
1989 r. i że miasto ma taki wpływ na PKP, jak Ty na to co ja
napiszę. A co do reszty: nie przesadzajcie z tym, że cała Łódź to
bałagan, syf i smród. Tam gdzie rządzą spóldzielnie mieszkaniowe
albo prywatni zarządcy nie jest gorzej niż w innych miastach w
Polsce czy Europie. Niereformowalna jest administracja gminna, czyli
referaty komunalne, zarząd dróg czy administracje nieruchomościami
(gminne). Tam po prostu wszystko mają poniżej pleców i totalnie
olewają swoje obowiązki. I to jest jedna z podstawowych porażek
Kropiwnickiego (i nas jako wyborców), że nawet nie stara się
egzekwować od swoich podwładnych wypełniania tego za co im płacimy.
I na koniec: słowa krytyczne (słuszne) muszą dotyczyć tylko tego na
co prezydent ma realny wpływ: brud, bałagan komunikacyjny, mało
inwestycji - to prawda, ale są dziedziny, na które samorząd nie ma
żadnego wpływu. Inaczej mogą gęgać matołki, które nie mają pojęcie o
samorządzie lokalnym.Temat: Administracje bez zmian
Zmiana jest:: AN "Ogrody Sukiennicze"
W natłoku zajęć Pan dyrektor Wojciech Kuś znalazł czas i wyrzucił dyrektora
Administracji Nieruchomościami "Ogrode Sukiennicze".

Czyżby było to szukanie kozłów ofiarnych dla uzasadnienia totalnego zaniechania
w obszarze zarządzania i gospodarowania mieniem komunalnym - mieszkalnictwem w
Łodzi?
Temat: Pan prezes ustawiał przetargi?
gazety łódzkie od dawna straciły wiarygodność !
jeśli dziennikarz GW zapowiada skasowanie wątku

forum.gazeta.pl/forum/72,2.html?f=716&w=31418634&a=36534452
a prezesem łódzkiego oddziału PolskaPresse wydającego DŁ i ExIlustrowany jest
żona kierownika gminnej administracji nieruchomości, który zarządza budynkami
wspólnot mieszkaniowych nielegalnie (wg NIK)

www.polskapresse.pl/firma/spolka/28.html
www.uml.lodz.pl/index.php?menu2=8&zapytanie=8,09&action=4&id_item=5816&rok=2006

bip.nik.gov.pl/pl/bip/wyniki_kontroli_wstep/inform2004/2004002/px_2004002.pdf

strony : 6,14,15 i 28
Temat: Prezydent Kropiwnicki: nie wykluczam ponownego ...
Prezydent Łodzi nie uprawia nepotyzmu i symonii. Ale decyzje kadrowe dotyczące
spółek komunalnych i urzędu są fatalne. Upadające MTŁ, dziwna sytuacja Łódzkiego
Regionalnego Parku Naukowo-Technologicznego, wędrujący Dziwisz od MPK do Zieleni
Miejskiej "Północ, licealista dyrektor Delegatury UMŁ Łódź Górna, pozostający
zarazem dyrektorem Administracji Nieruchomościami "Koziny" i kieronikiem
Referatu Handlu (trzy w jednym), a na dodatek zasłużona Agnieszka Wojciechowska,
Monika Kern, Zdzisław Dawid, b. starosta Radomska. A radni dawnej "Samoobrony"
obecnie "Inicjatywy" poupychani na stołkach magistrackich?
Narodziny ChRS miały wzbudzić strach w całej Polsce, skończyło się na
bezwarunkowym poparciu. Komunalizacja sieci ciepłowniczej skończyła się
fiaskiem. A samoloty z Lublinka latały od dawna.
Może lepiej powiedzieć w duchu, pora odejść?Temat: czy jednostka budżetowa może zarządzać
z doświadczenia wzięte....
Realia łódzkich wspólnot mieszkaniowych są wyjątkowe. Tu większość budynków
wspólnotowych administrują odpłatnie zakłady budżetowe wbrew prawu ,korzystając
z niewiedzy właścicieli wyodrębnionych lokali, albo wręcz wbrew świadomym
właścicielom, czyli za wszelką cenę gmina Łódź rękoma administracji
nieruchomościami nie chce wypuścić z łap takiego dochodowego kąska. (Toż to
utrzymanie tysięcy urzędników !) Odpowiednio ustawieni członkowie Zarządów z
reguły są figurantami biernie poddający się działaniom urzędników
samorządowych. O niczym nie decydują , że nie wspomnę o rachunku bankowym
wspólnoty i karcie wzoru podpisów. Właściciele zastraszeni.
A sądy łódzkie sprawy z powództwa pojedyńczej osoby fizycznej rozpatrują w
skandaliczny sposób sięgając prawnego dna np. łącznie ze zmianą określenia
korespondencji na "zwrotce" i innej zawartości poczty-koperty tzn. potwierdzam
odbiór orzeczenia , de facto odbierając postanowienie ( ci , którzy
doświadczyli kontaktów z sądami wiedzą, czym się różnią takie dokumenty)
Nawet Regionalna Izba Obrachunkowa nie potrafi odpowiedzieć na pytanie w jaki
sposób zakłady budżetowe księgują dochody od wspólnot mieszkaniowych czyli albo
są to w ogóle nie rejestrowane dochody albo księgowane jako wpływy z najmu.
Dlatego -kikibobo -z tak banalnym powództwem zwróciła się wymieniona wyżej
wspólnota - a ściślej kilkoro właścicieli - do sądu.Temat: czy jednostka budżetowa może zarządzać
Witam....
Ten temat poruszyliśmy na łódzkim forum "gazety" pod tyt. " Jak długo jeszcze
Panie Tomaszewski?". Pan Tomaszewski to viceprezydent miasta. Pełnomocnikami
tegoż są dyrektorzy zakładów budżetowych - administracji nieruchomościami.
Po kilku postach opisujących pracę tych jednostek komunalnych wątek
z n i k n ą ł.
CENZURA w Łodzi nie śpi !!!!
Temat: Schron w piwnicach budynku wspólnotowego
Hurrra !!!! wreszcie ktoś z Łodzi !!!! A z jakiej dzielnicy jestes ?? może
też "podlegasz" pod Administrację NIeruchomościami " Bałuty Nowe "? Albo jak
masz kogoś znajomego to powiedz im , niech sie temu draństwu przyglądają......a
wiedzą już , że zasiałam ferment wkoło, gdzie tylko sięgnęłam wzrokiem.....będą
długo mnie pamiętać...
A przyglądam im się bacznie i wiedzą o tym, że już każde potknięcie będę
wykorzystywać.....teraz muszę sprawdzić obróbkę blacharską kilku kominów i małe
uzupełnienia tynków za 8 tys......coś mi tu żle pachnie !!!
ciekawe, czy mi pokażą kosztorys !!!! tu też będę miała przejścia !!!
Ale dzięki za dobre słowo !!!
PozdrawiamTemat: Pan prezes ustawiał przetargi?
Nie wiem czy są dowody. Mam nadzieję, że nikt z forumowiczow ich nie widział.
Zresztą jesli są: to wymiar sprawiedliwości będzie miał łatwą drogę do
ukarania. Jednak zastanawia mnie ten wyrezyserowany spektakl aresztowania,
zdjęcia reporterów, fotografie z zakrytymi twarzami.... Bez względu na to czy
zatrzymane osoby sa winne czy tez nie, to do czasu ukarania (prawomocnym
wyrokiem) nie są winne i zasługuja (jak każdy człowiek) na szacunek.
Wyrezyserowany przez policję pokaz byl obraza dla godności człowieka i w sumie
obrzydliwy. Jest niedopuszczalne łamanie godności człowieka, bez względu na to
czy jest czy nie jest winny. A łódzka policja taką godnośc człowieka złamała.
Każdy - powtarzam każdy - ma prawo do uczciwego i godnego traktowania orzez
przedstawicieli aparatu ścigania. (Moja uwagi nie sa związane z osobistą oceną
funkcjonowania administracji nieruchomościami i ich dyrekcji. Podzielam pogląd,
ze ich samo istnienie w takiej formie jak w Łodzi jest korupcjogenne. Ale ma to
sie nijak do obrzydlistwa, które zaserwowano Łodzianom)Temat: Łódzka kamienica
Łódzka kamienica
Kupiłam mieszkanie w kamienicy w centrum Łodzi (kamienica powojenna lata 50).
Mieszkań komunalnych jest mniej niż mieszkań prywatnych (wykupionych).
Kamienica jest w dobrym stanie, ale jest szara jak wszystko co ją otacza.
Marzy mi się remont klatki schodowej, elewacji zewnętrznej, przydałaby się
brama automatycznie otwierana, oświetlenie bramy i podwórka na fotokomórkę i
ładna zieleń. To na początek. Jak się do tego wszystkiego zabrać, biorąc pod
uwagę m.in. niewieki zasób portfeli mieszkańców. Czy macie pomysły na
znalezienie funduszy i w jaki sposób w realizacji marzeń może pomóc
Administracja Nieruchomościami (a tak wogóle to czego od niej można wymagać i
oczekiwać). Pozdrawiam,
AkalTemat: Kto w UMŁ chroni dyr. Wydz. Budynków i Lokali?
Z cytowanej ustawy wynika, że jest obowiązek złożenia i publikacji takich
oświadczeń.

Dla pracowników UMŁ są one opublikowane na stronie:

www.uml.lodz.pl/index.php?menu2=8&zapytanie=8,09

Łatwo sprawdzić, że figurują tam oświadczenia majątkowe wszystkich dyrektorów
wydziałów UMŁ, oraz dyrektorów gminnych Administracji Nieruchomościami, którzy
podlegają p. Kusiowi i p. Podwysockiej.

Wystarczy w wyszukiwarce wpisać odpowiedni wydział lub nazwisko.

Brak oświadczeń majątkowych dyrektorów wydziału Budynków i Lokali.
Kto ich chroni i dlaczego?

p.s.
Ollo, nie wysilaj się, bo i tak mnie nie zniechęcisz do dociekania prawdy.
Temat: Przegrała z miastem proces o mieszkanie
jakub_polewski napisał:

>
> Administracje to spółki miejskie, które świadczą usługi związane z zarządzaniem
> nieruchomością. Ale to nie oznacza, że taka spółka nie może zarządzać prywatną
> kamienicą. Może bo to jest bardzo częste w Łodzi.
>
O tym, kto zarządza nieruchomością decyduje właściciel, bądź (jeśli nieruchomość
jest przedmiotem współwasności) odpowiednia reprezentacja współwłaścicieli.
KAŻDY właściciel ( tzn. i prywatny i gmina) może sobie wynająć zarządcę lub
sprawować zarząd nieruchomością samemu.
To, czy jakaś osoba lub spółka jest uprawniona do zarządu nieruchomością i może
być z tego tytułu np. pozywana do sądu lub sama pozywać, zależy od tego, czy
została wynajęta przez WŁAśCICIELA, tzn. osobę legitymującą się tytułem
własności nieruchomości.
Jej legitymacja procesowa jest uzależniona od tego czy można wykazać, iż zarząd,
który sprawuje jest uprawniony.
Jeśli stan prawny nieruchomości jest zabagniony, nie sposób wskazać podmiotu,
który może być pozywany lub sam pozywać.
Temat: Sonoco w Łodzi
Sonoco w Łodzi
Sonoco blisko Gilette

Amerykańska firma Sonoco Poland Packaking Services wynajęła ponad 3,1 tys.
mkw. powierzchni magazynowej i produkcyjnej w Łodzi, poinformowała
reprezentująca najemcę agencja Colliers International.
O lokalizacji nieruchomości dla Sonoco przesądziła bliskość fabryki Gilette.
Firma jest bowiem producentem opakowań dla produktów Gilette dystrybuowanych
na całym świecie.

(za Eurobild)

O, a tu nawet ogłoszenie o pracę
www.biurokarier.uni.lodz.pl/index.php?menu=oferty&body=praca#69
parę dodatkowych osób znajdzie w Łodzi pracę w administracji

pzdr
topjes
Temat: Administracje bez zmian
kto dyrektoruje " Kozinami" ?
w BIPie ANu dyrektorem jest inż. Czesław Widerski
z-cą mgr Aleksandra Stępień
www.koziny-lodz.pl/htm/bip.php
a na stonie kontaktu z tym "ekspertem od zarządzania nieruchomościami" w skład
zarządu Administracji jest tylko z-ca dyrektora Aleksandra Stępień.
www.koziny-lodz.pl/htm/kontakt.phpTemat: Jak długo jeszcze Panie Tomaszewski?
" Miniony właśnie 1999 rok skłania do bilansu korzyści i strat. Z
lokalnej łódzkiej perspektywy taki bilans jest o tyle interesujący,
że rządy w Łodzi od listopada 1998 sprawuje samodzielnie SLD, który
krytykując rząd AWS-UW miał i ma w tym przypadku możliwość pokazania
jak rządzenie winno wyglądać.
Co dały Łodzianom roczne rządy SLD w układzie strat i korzyści
pokazuje poniższe zestawienie sporządzone przez
pracowników "Wiadomości Samorządowych". Przewaga strat nad
korzyściami narzuca pytanie o źródło nieracjonalnych decyzji
negatywnie obciążających obecne władze Łodzi.
Odpowiedź jest bardzo prosta : ewidentna zależność czyli szeroko
rozumiana korupcja władzy.

STRATY
> Najwyższe podwyżki uderzające w sferę socjalną ( czynsze, opłaty
za pobyt dzieci w żłobku i przedszkolu, opłaty za wodę)
> Najwyższy stan zatrudnienia w UMŁ od 1990 r.
> Największe zadłużenie bieżące i długotrwałe budżetu miasta.
> Kontynuacja upolitycznienia stanowisk kierowniczych w
administracji samorządowej
(..)
> Zwiększenie liczby administracji domów komunalnych, a
administratorów w dalszym ciągu trudno spotkać na terenie
nieruchomości, o które powinni dbać
(..)
> Reorganizacja i zwiększenie zatrudnienia w służbach
komunalnych...i coraz większy brud w mieście
> Utajnienie przed radnymi obrotu nieruchomościami komunalnymi
(..)Temat: Budżet Miasta Łodzi pod znakiem zapytania?
Drogi citoyenie. Jesli uważenie wsłuchałeś się w informacje o ostatnim
spotkaniu Zyty Gilowskiej z premierem, to zauwazyłeś zapowiedź likwidacji
zakładów budżetowych. I ma to być rozwiązanie ustwowe. Być może problem
Administarcji Nieruchomościami sam się rozwiąże.
A swoją drogą jest zastanawiające, że W.Tomaszewski tak dokładnie badający
wszystkie sprawy w UMŁ albie nie ma pojęcia o całkowitym rozkładzie w WBiL (i
podporządkowanych wydziałowi administracji), albo nie chce tego dostrzegac.
Tyle, że administracje powinny - jako zadanie podstawowe - słuzyć mieszkańcom.
I jako opinia ludzi o AN-ach - taka tez ocena całego Urzędu Miasta Łodzi.Temat: Zakłady budżetowe w Łodzi a prawo
Zakłady budżetowe nie w Łodzi
Samorząd Sopotu w 1995 r. jako pierwszy zdecydował się na oddanie zarządzania
nieruchomościami w prywatne ręce. W ciągu trzech kwartałów 1995 r.
zaoszczędzono 200 tys. zł na redukcji zatrudnienia ze 140 osób do 35 oraz 100
tys. zł na zaniechaniu eksploatacji siedziby Zarządu Budynków Miejskich. Stało
się tak, mimo że właściciele wcale nie ingerowali w liczbę pracowników firmy
zarządzającej, interesowały ich efekty zarządzania i jakość obsługi
mieszkańców. Zwiększono też pobór czynszów do ok. 97-98 proc. Efekty?
Wyremontowane nieruchomości. Banki w Sopocie udzieliły sto preferencyjnych
kredytów.
Na prywatyzację ZBK-ów w 2001 r. zdecydował się też Elbląg. Samorząd chciał w
ten sposób obniżyć koszty utrzymania administracji oraz lepiej gospodarować
pieniędzmi na utrzymanie komunalnych kamienic.Strona 1 z 4 • Zostało wyszukane 162 wyników • 1, 2, 3, 4
Powered by wordpress | Theme: simpletex